Nasze stanowisko w sprawie Grobu Dzieci Utraconych

Media bydgoskie (prasa, radiu oraz internet) w dniach 18-26 października 2014r., zgodnie z deklaracją Pana Wiesława Zawistowskiego  Dyrektora Wydziału GKiOŚ Urzędu Miasta, donoszą, że Grób Dzieci Utraconych powstanie do końca października 2014 roku na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej.

Jednocześnie informujemy, że działania Urzędu Miasta w zakresie podjętych decyzji co do ustalenia miejsca i formy grobu dzieci utraconych są autonomiczną decyzją władz miasta. Podpisy zebrane pod inicjatywą utworzenia w Bydgoszczy Grobowca Dzieci Utraconych nie zostały do tej pory złożone w Urzędzie Miasta.