Stałe terminy pogrzebów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez uczestników pogrzebów odbywanych w Grobie Dziecka Utraconego, ustalono ich stałe terminy:
 – drugi wtorek miesiąca lipca i grudnia.
 
W związku z powyższym pragniemy zapowiedzieć, że najbliższa data ceremonii to 11 grudnia 2018 r. O godzinie i bliższych szczegółach będziemy powiadamiać w terminie poprzedzającym ustalony dzień – około 3. tygodni wcześniej.