W przypadku wyrażenia chęci pochowania dziecka, u którego ustalono płeć, rodzice udają się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie odbierają akt urodzenia martwego dziecka. Z aktem urodzenia idą do Zakładu Usług Pogrzebowych, dalej postępuje się jak przy pochówku osoby dorosłej, z tego tytułu przysługuje rodzicom zasiłek pogrzebowy.

W przypadku wyrażenia chęci pochowania dziecka, u którego nie ustalono płci, wystawiany jest tylko dokument przeznaczony dla administracji cmentarza. Rodzicom nie przysługuje wówczas zasiłek pogrzebowy, chyba, że wykonają na własny koszt badanie genetyczne na ustalenie płci. Po wykonaniu w/w badań rodzice dostarczają wynik badania do sekretariatu szpitala i otrzymują zgłoszenie o urodzeniu martwego dziecka, z którym udają się do Urzędu Stanu Cywilnego. Dalej otrzymują akt urodzenia martwego dziecka i postępują jak przy pochówku osoby dorosłej.

Urlop macierzyński

Na podstawie kodeksu pracy każdej kobiecie przysługuje 8 tygodni urlopu macierzyńskiego z tytułu martwego urodzenia dziecka bez względu na tydzień trwania ciąży.

Wyjątek stanowi rozpoznanie pustego jaja płodowego, ciąży pozamacicznej oraz poronienia całkowitego bez zabezpieczonych tkanek do badania histopatologicznego.

Jeżeli wielkość płodu pozwala na określenie płci, wówczas zostaje wypisane i przesłane do Urzędu Stanu Cywilnego zgłoszenie o martwym urodzeniu. Pacjentka odbiera  z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia martwego dziecka, który jest podstawą do uzyskania urlopu macierzyńskiego płatnego.

Jeżeli wysokość ciąży lub wielkość płodu nie pozwala na określenie płci, kobiecie przysługuje urlop macierzyński bezpłatny. W takim przypadku warunkiem uzyskania urlopu macierzyńskiego płatnego jest wykonanie na własny koszt badań genetycznych na ustalenie płci.

Po wykonaniu w/w badań pacjentka dostarcza wynik badania do sekretariatu szpitala i otrzymuje zgłoszenie o urodzeniu martwego dziecka, z który udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 11. Dalej otrzymuje akt urodzenia martwego dziecka, które dostarcza do zakładu pracy.

Jeżeli pacjentka nie decyduje się na urlop macierzyński może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w wysokości 14 dni.


Aby zgłosić chęć pochówku indywidualnego, należy we wniosku otrzymanym w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jan Biziela w Bydgoszczy zaznaczyć następującą opcję:

– wnosimy o wydanie tego dokumentu oraz zwłok celem dokonania pochówku – w przypadku nieokreślenia płci koszty dokonania pochówku należą do wnioskodawcy (*),


Informacje dodatkowe

  • Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, budynek A

Badania genetyczne

  • Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy, Al. Mickiewicza 3/4, otwarte 8-17. Przybliżony koszt badania 540 zł
  • Zakład Genetyki Medycznej i Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej CM UMK, ul. Skłodowskiej-Curie 9, otwarte 7-15. Przybliżony koszt badania 375 zł
  • Centrum Diagnostyczne-Medyczne, ul. Lipowa 8/3, otwarte wtorek-czwartek 15-18. Przybliżony koszt badania 380 zł

Źródło: Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – styczeń 2017.

Jeśli Wasze doświadczenia z procedurą organizacji pochówku, przyznawania zasiłku pogrzebowego, bądź urlopu macierzyńskiego różnią się od opisanego powyżej, proszę poinformujcie nas, korzystając z formularza. Pragniemy, aby informacje były jak najbardziej rzetelne i pomocne w tym trudnym dla rodziców czasie.