Jeżeli rodzice odstępują od pochówku, fakt ten zgłaszany jest Pielęgniarce Społecznej, która w dalszej kolejności przekazuje informacje do Ośrodka Opieki Społecznej właściwego do miejsca zameldowania lub zamieszkania wskazanego w dokumentacji.


Aby dokonać pochówku w Grobowcu Dzieci Utraconych przez miasto Bydgoszcz, należy we wniosku otrzymanym w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy zaznaczyć następującą opcję:

 – nie wnosimy o wydanie tego dokumentu i jednocześnie wyrażamy zgodę na dokonanie pochówku przez inne osoby, które są do tego pisemnie zobowiążą, bądź przez gminę (*),


Dodatkowo rodzice otrzymują do wypełnienia dokument, w którym oświadczają, że nie zamierzają skorzystać z uprawnienia do dokonania pochówku we własnym zakresie. Informują również, iż są ubezpieczeni i wyrażają zgodę na użyczenie tytułu uprawniającego do zwrotu zasiłku pogrzebowego na rzecz miasta Bydgoszczy, które dokona pochówku.

Ciało dziecka przechowywane jest w szpitalu, do momentu odbioru upoważnionego przez Urząd Miasta Bydgoszczy zakładu pogrzebowego. Ciało następnie jest poddawane kremacji i umieszczane w trumience. Pochówek odbywa się w Grobowcu Dzieci Utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej w kwaterze dziecięcej, jak dotychczas dwa razy w roku – w połowie i pod koniec danego roku. Ceremonia poprzedzona jest Mszą św. i modlitwą w obecności kapłanów. 

 

Urlop macierzyński

Na podstawie kodeksu pracy każdej kobiecie przysługuje 8 tygodni urlopu macierzyńskiego z tytułu martwego urodzenia dziecka bez względu na tydzień trwania ciąży.

Wyjątek stanowi rozpoznanie pustego jaja płodowego, ciąży pozamacicznej oraz poronienia całkowitego bez zabezpieczonych tkanek do badania histopatologicznego.

Jeżeli wielkość płodu pozwala na określenie płci, wówczas zostaje wypisane i przesłane do Urzędu Stanu Cywilnego zgłoszenie o martwym urodzeniu. Pacjentka odbiera  z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia martwego dziecka, który jest podstawą do uzyskania urlopu macierzyńskiego płatnego.

Jeżeli wysokość ciąży lub wielkość płodu nie pozwala na określenie płci, kobiecie przysługuje urlop macierzyński bezpłatny. W takim przypadku warunkiem uzyskania urlopu macierzyńskiego płatnego jest wykonanie na własny koszt badań genetycznych na ustalenie płci.

Po wykonaniu w/w badań pacjentka dostarcza wynik badania do sekretariatu szpitala i otrzymuje zgłoszenie o urodzeniu martwego dziecka, z który udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 11. Dalej otrzymuje akt urodzenia martwego dziecka, które dostarcza do zakładu pracy.

Jeżeli pacjentka nie decyduje się na urlop macierzyński może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w wysokości 14 dni.

Źródło: Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – styczeń 2017.

 

Jeśli Wasze doświadczenia z procedurą organizacji pochówku, przyznawania zasiłku pogrzebowego, bądź urlopu macierzyńskiego różnią się od opisanego powyżej, proszę poinformujcie nas, korzystając z formularza. Pragniemy, aby informacje były jak najbardziej rzetelne i pomocne w tym trudnym dla rodziców czasie.