MIEJSCE POCHÓWKU DZIECI BEZ WZGLĘDU NA ETAP ICH ŻYCIA

Grobowiec Dzieci Utraconych

Grobowiec Dzieci Utraconych powstał dzięki zaangażowaniu ogromnej liczby osób – rodziców, którzy utracili swoje dzieci, lekarzy, kapłanów, dziennikarzy, prawników, ludzi dobrej woli, którym zależało na stworzeniu warunków i procedur związanych z godnym pochowaniem zmarłych dzieci w Bydgoszczy, bez względu na etap ich życia. Słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców Bydgoszczy, którzy złożyli swe podpisy pod projektem uchwały obywatelskiej dot. powstania Grobowca. Zebraliśmy ponad 2000 podpisów! Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do osób, które dzieliły się swoją radą, czasem oraz umiejętnościami przy planowaniu działań i ich realizowaniu.

Grób został wybudowany przez Urząd Miasta w Bydgoszczy w 2014 r. w  kwaterze dziecięcej Komunalnego Cmentarza przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy. 25 maja 2015 r. złożyliśmy projekt uchwały do Urzędu Miasta w Bydgoszczy dot. zasad sprawowania pogrzebów Dzieci martwo urodzonych. Po wielu spotkaniach w kolejnych komisjach wreszcie głosowanie na sesji Rady Miasta….. Udało się!  Głos rodziców, którzy utracili swoje dzieci, został wysłuchany. 

Pierwszy pochówek w Grobowcu Dzieci Utraconych odbył się 28.06.2016 r. Pogrzeby, poprzedzone wspólną modlitwą i Mszą św., odbywają się dwukrotnie w ciągu roku – drugi wtorek miesiąca lipca i grudnia.

W chwili obecnej Grobowiec ma surową formę. Naszym wielkim pragnieniem jest, aby ta forma się zmieniła, aby była odpowiednia. Jest to wyzwanie przyszłości, a jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się z nami.

WYDARZENIA

Pogrzeb dzieci utraconych – grudzień 2018

Pragniemy poinformować, że najbliższy pogrzeb dzieci utraconych odbędzie się 11 grudnia (wtorek) na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej. Ceremonia rozpocznie się o godz. 10:45 w kaplicy cmentarza. Całość zostanie poprzedzona …

Dzień Dziecka Utraconego 2018

Dnia 15 października 2018 będziemy obchodzić Dzień Dziecka Utraconego, w trakcie którego będziemy polecać Panu Bogu wszystkie zmarłe dzieci. Obchody zostały podzielone na dwa dni, a program przedstawia się następująco: …

Stałe terminy pogrzebów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez uczestników pogrzebów odbywanych w Grobie Dziecka Utraconego, ustalono ich stałe terminy:  – drugi wtorek miesiąca lipca i …